تبریک به آقای مهدی ناصری عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای مهدی ناصری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

مهدی ناصری ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ