تبریک به آقا پویای عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای پویا است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و اخذ ویزای تحصیلی انگلسنان شده اند:

پویا ( شفیعی ) ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ