تبریک به آقای پژمان عزیز بابت اخذ ویزای توریستی Multiple یکساله استرالیا

تصویر زیر مشخصات و فرم ویزای جناب آقای پژمان است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای توریستی چندبار ورود یک ساله استرالیا شده اند:

پژمان - ویزای توریستی مالتیپل یک ساله استرالیا

0 پاسخ