تبریک به آقای کامیاب نصراللهی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی اوکراین

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای کامیاب نصراللهی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی اوکراین شده اند:

کامیاب نصر اللهی ـ ویزای تحصیلی اوکراین

0 پاسخ