تبریک به آقای کسری کامیابی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر جناب آقای کسری کامیابی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

0 پاسخ