تبریک به آقای شمس الدین کیانی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای شمس الدین کیانی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

شمس الدین کیانی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ