تبریک به آقای کیان خسروانی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از جناب آقای کیان خسروانی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

کیان خسروانی - ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ