تبریک به آقای یوسف آقایی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی بلاروس

تصویر زیر استیکر ویزای جناب آقای یوسف آقایی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی بلاروس شده اند:

یوسف آقایی ـ ویزای تحصیلی بلاروس

0 پاسخ