تبریک به خانم آرتا دخت قریشی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم آرتا دخت قریشی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

آرتا دخت قریشی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ