تبریک به خانم آزاده قنبری عزیز بابت اخذ ویزای خودحمایتی اتریش

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از سرکار خانم آزاده قنبری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای خودحمایتی اتریش شده اند:

آزاده قنبری - ویزای خودحمایتی اتریش

0 پاسخ