تبریک به خانم آزاده قنبری عزیز بابت اخذ کارت اقامت خودحمایتی اتریش

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم آزاده قنبری است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت اقامت خودحمایتی اتریش شده اند:

آزاده قنبری - کارت اقامت خودحمایتی اتریش

0 پاسخ