تبریک به خانم آزاده یزدان پناه عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم آزاده یزدان پناه است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند:

آزاده یزدان پناه ـ ویزای جستجوی کار آلمان

0 پاسخ