تبریک به خانم مائده ایران نیای عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم مائده ایران نیا ست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

مائده ایران نیا ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ