تبریک به خانم بهاره مطیع الدولت عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی بلاروس

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم بهاره مطیع الدولت است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی بلاروس شده اند:

بهاره مطیع الدولت ـ‌ ویزای تحصیلی بلاروس

0 پاسخ