تبریک به خانم تارا حبیب زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از سرکار خانم تارا حبیب زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند برای تحصیل MBA در هلند شده اند:

تارا حبیب زاده - ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ