تبریک به خانم حسنا توکلی حقیقی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم حسنی توکلی حقیقی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

حسنا توکلی حقیقی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ