تبریک به خانم پروانه حق نگه دار عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

ویدئوی زیر مصاحبه سرکار خانم پروانه حق نگه دار است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم فاطمه حق نگه دار است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

پروانه حق نگهدار ـ ویزای تحصیلی هلند
0 پاسخ