تبریک به خانم زهرا حسینی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از  سرکار خانم زهرا حسینی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

زهرا حسینی - ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ