تبریک به خانم ترانه شبستانی منفرد عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم ترانه شبستانی منفرد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

ترانه شبستانی منفرد ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ