تبریک به خانم شکیلا حاجی زاده عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم شکیلا حاجی زاده است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

شکیلا حاجی زاده ـ ویزای تحصیلی انگلستان