تبریک به خانم مهرناز صدرالدینی مهرجردی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم مهرناز صدرالدینی مهرجردی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

مهرناز صدرالدینی مهرجردی ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ