تبریک به خانم فاطمه بختیاری نژاد عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از سرکار خانم فاطمه بختیاری نژاد است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

فاطمه بختیاری نژاد - ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ