تبریک به خانم فاطمه جمشیدی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی هلند

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم فاطمه جمشیدی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی هلند شده اند:

فاطمه جمشیدی ـ ویزای تحصیلی هلند

0 پاسخ