تبریک به خانم سارا مختار عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم سارا مختار است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

سارا مختار ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ