تبریک به خانم یاسمین میاحی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی مجارستان

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم یاسمین میاحی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای تحصیلی مجارستان شده اند:

یاسمین میاحی ـ ویزای تحصیلی مجارستان

0 پاسخ