تبریک به خانم نسرین ضابطی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم نسرین ضابطی شچاع است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

نسرین ضابطی شجاع ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ