تبریک به خانم پانیذ نهاوندی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی انلگیس

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم پانیذ نهاوندی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان شده اند:

پانیذ نهاوندی ـ ویزای تحصیلی انگلستان

0 پاسخ