تبریک به خانم کیمیا نیکونام عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم کیمیا نیکونام است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

کیمیا نیکونام ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ