تبریک به خانم هدی حسینی عزیز بابت اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش

ویدئوی زیر مصاحبه کوتاهی از خانم هدی حسینی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ کارت قرمز سفید قرمز اتریش شده اند:

هدی حسینی - ویزای قرمز سفید قرمز اتریش

0 پاسخ