تبریک به خانم پرستوی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی اتریش

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم پرستو است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی اتریش شده اند:

پرستو طغانیان ـ ویزای تحصیلی اتریش

0 پاسخ