تبریک به خانم کیانا شیرازی عزیز بابت اخذ ویزای تحصیلی کانادا

تصویر زیر استیکر ویزای سرکار خانم کیانا شیرازی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا شده اند:

کیانا شیرازی ـ ویزای تحصیلی کانادا

0 پاسخ