تبریک به خانم کیمیا زراسوندی عزیز بابت اخذ ویزای همراه تحصیلی اتریش

تصویر زیر استیکر ویزای خانم کیمیا زراسوندی است که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای همراه تحصیلی اتریش شده اند:

کیمیا زراسوندی ـ ویزای همراه تحصیلی اتریش

0 پاسخ