تبریک به موکل عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تصویر زیر استیکر ویزای یکی از موکلی عزیز ماست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند:

موکل عزیز ( مهرداد منصور ) ـ ویزای جستجوی کار آلمان

0 پاسخ