تبریک به موکل عزیز بابت اخذ ویزای جستجوی کار آلمان

تصویر زیر استیکر ویزای یکی از موکلین عزیز ماست که با موسسه حقوقی ملک پور موفق به اخذ ویزای جستجوی کار آلمان شده اند:

موکل عزیز ( حسین میرزایی ) - ویزای جستجوی کار آلمان

0 پاسخ