همکاری با ما به عنوان مجری
آیا مایلید جهت امور پذیرش و ویزا با ما همکاری کنید ؟
آیا می دانید بسیاری از حقوق دانان ، وکلا ، دانشجویان و اشخاص جهانی در سراسر جهان با موسسه MIE همکاری کنند.
شما نیز چنانچه از جمله شرکت ها یا موسسات سرمایه گذاری هستید ، یا در امور مهاجرت ،حقوق بین الملل ، حقوق داخلی ، مسائل اقامت و تابعیت خبره محسوب می شوید ، به ما افتخار دهید و جهت همکاری با موسسه خوشنان MIE و موسسه حقوقی ملک پور به جمع خانواده صمیمی ما بپیوندید .
این موسسه از اشخاص معتبر خبره و با تجربه در امور مرتبط با زمینه فعالیت دعوت می نماید تا با موسسه حقوقی ملک پور و همچنین موسسه MIE جهت مذاکره و آغاز همکاری در صورت توافق در مذاکره تماس حاصل بفرمائید
شماره تماس موسسه مرکزی در قسمت ارتباط با ما در همین وب سایت قابل ملاحظه است .
همچنین می توانید به ایمیل ذیل مراتب موردنظر را ارسال فرمائید :
ceo@malekpour.ir

مشاوره رایگان