سرمایه گذاری یورویی
اقامت دائم اروپا از طریق اخذ نمایندگی یا فرنچایز
اقامت دائم اروپا از طریق خرید ملک