تحصیل در پرتغال
, , , , ,

بورسیه تحصیلی پرتغال

/
بورسیه تحصیلی پرتغال بورسیه تحصیلی پرتغال ، شرایط اخذ بورسیه تحص…
تحصیل در پرتغال
, , , ,

تحصیل در پرتغال

/
جهت اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی در اکثر دانشگاه های معتبر کشور پرتغال قبولی در آزمون ورودی این کشور مورد نیاز می باشد. علاوه بر این تحصیل در این مقطع تحصیلی به زبان پرتغالی بوده و به این دلایل پذیرش در این مقطع در کشور پرتغال با سختی هایی همراه می باشد. دوره تحصیل در مقطع کارشناسی همانند کشور ایران نزدیک به 4 سال می باشد.