تحصیل دندانپزشکی در قبرس
,

تحصیل دندانپزشکی در قبرس

/
تحصیل دندانپزشکی در قبرس تحصیل دندانپزشکی در قبرس به مان…
تحصیل در قبرس
, , , ,

تحصیل در قبرس

/
متقاضیان تحصیل در قبرس قادرهستند بدون داشتن مدرک زبان پذیرش خود را از یکی از دانشگاه های قبرس دریافت نمایند،این پذیرش وابسته به این است که فرد متقاضی قبل از شروع ترم های دانشگاهی یک سری دوره های زبان را در قبرس بگذراند، بدین دلیل که زبان تحصیلی در دانشگاه های قبرس انگلیسی است. اگر که دانشجویی مدرک زبانش TOEFEL 530 یا IELTS 6 نباشد شامل کسانی می شود که باید دوره های زبان را پیش از شروع ترم های دانشگاهی بگذراند، بدین ترتیب که در امتحان تعیین سطح دانشگاه شرکت می کنند و چنانچه این امتحان را با موفقیت بگذرانند می توانند شروع به تحصیل نمایند، اما اگر شخص متقاضی این مدارک زبان را داشته باشد می تواند به محض ورود به قبرس تحصیل خود را در یکی از دانشگاه های قبرس شروع کند.