هزینه تحصیل و زندگی در نروژ
, ,

هزینه تحصیل و زندگی در نروژ

/
هزینه تحصیل و زندگی در نروژ هزینه تحصیل و زندگی در نروژ و شر…
تحصیل رایگان در نروژ
,

تحصیل رایگان در نروژ

/
تحصیل رایگان در نروژ تحصیل رایگان در نروژ و شرایط گرفتن وکیل …
تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ
,

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ

/
تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در نروژ چگون…
تحصیل در دانشگاه های نروژ
,

تحصیل در دانشگاه های نروژ

/
تحصیل در دانشگاه های نروژ تحصیل در دانشگاه های نروژ و شرا…
تحصیل در نروژ
, , , ,

تحصیل در نروژ

/
آموزش‌ رسمي‌ و اجباري‌ كشور نروژ از 6 سالگي‌ آغاز مي‌شود، 10 سال‌ طول‌ مي‌كشد و شامل 3 مرحله می شود: ابتدایی، کلاس های اول تا چهارم (6 تا 10 سالگی)؛ راهنمایی، کلاس های پنجم تا هفتم (10 تا 13 سالگی)؛ پیش از دبیرستان، کلاس های هشتم تا دهم (13 تا 16 سالگی).