سرمایه گذاری در سوئد
,

سرمایه گذاری در سوئد

/
امروزه در سطح اروپا، مهاجرت به کشور سوئد دارای بیشترین متقاضی مهاجرت به منطقه ی اسکاندیناوی میباشد. در ایران هم متقاضیان مهاجرت به اروپا اکثرا مهاجرت به کشور سوئد را انتخاب میکنند. زیرا این کشور از نقطه نظر امنیت رفاه اجتماعی مهاجرین، در دنیا جزء رتبه های برتر میباشد