,

ثبت شرکت و اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در فنلاند

/
ثبت شرکت و اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در فنلاند ثبت شرکت…
سرمایه گذاری در فنلاند
,

سرمایه گذاری در فنلاند

/
بدین صورت است که افراد با مبلغی مشخص ، می توانند اقدام به خرید تجارت بپردازند که البته مبلغ بالایی می باشد.