, , , ,

ویزای سرمایه گذاری در کره جنوبی

/
ویزای سرمایه گذاری در کره جنوبی کره جنوبی نمونه ای ازکشورهایی است که در آن به اتباع خارجی ویزای سرمایه گذاری تعلق می گیرد. اشخاص می توانند با مبلغ 350 میلیون تومان معادل 100 هزار دلار این ویزا را اخذ نمایند. و سرانجام اقامت را در این کشور دریافت کنند.