شقایق بالندری - ویزای توریستی آفریقای جنوبی
مونا زیدی - ویزای توریستی شنگن
نسرین صفوی ـ ویزای توریستی شنگن
لیلا دهقانی ـ ویزای توریستی انگلستان
امید شکرایی ـ ویزای توریستی انگلستان
آزیتا نشاط ـ ویزای توریستی انگلیس
سروش مختاری ـ‌ ویزای توریستی شنگن جهت تحصیل در مالتا
نیلوفر دستیافته ـ ویزای توریستی مجارستان