مهیار - ویزای توریستی مالتیپل یک ساله استرالیا
پژمان - ویزای توریستی مالتیپل یک ساله استرالیا
شقایق بالندری - ویزای توریستی آفریقای جنوبی
مونا زیدی - ویزای توریستی شنگن
نسرین صفوی ـ ویزای توریستی شنگن
لیلا دهقانی ـ ویزای توریستی انگلستان
امید شکرایی ـ ویزای توریستی انگلستان
آزیتا نشاط ـ ویزای توریستی انگلیس