دفتر حقوقی ملک پور

مفهوم تاجر در حقوق تجارت

/
تاجر – شرایط تاجر- کسبه جزء- معاملات تجارتی به عنوان شغل معمولی- …
دفتر حقوقی ملک پور

برات

/
همانگونه که مطلع می باشید برات در میان اسناد تجاری اهمیت بسی…
دفتر حقوقی ملک پور
,

شرکت تضامنی

/
شرکت تضامنی – نحوه ی تشکیل شرکت تضامنی-شرکای شرکت تضامنی …
دفتر حقوقی ملک پور
,

شرکت سهامی خاص

/
شرکت سهامی خاص- نوع شرکت سهامی خاص-حدود مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثا…