,

قوانین و آثار ورشکستگی

/
در اینجا به طور مختصر قوانین و آثار ورشکستگی به تفکیک توضیح داده خواهد شد: دین به اعتبار موضوع به دو دسته تقسیم می شوند : الف: پولی ب: غیر پولی ورشکستگی ضمانت اجرا برای تعهد غیر پول نیست بلکه ضمانت اجرا برای تعهدات غیر پولی ، الزام و یا فسخ و یا در هر حال خسارت می باشد و می توان در ابتدا مدیون را ملزم به پرداخت دین و سپس فسخ را در مرحله بعد درخواست کرد اما ورشکستگی در تعهدات پولی وجود دارد ، زیرا قانون تجارت از توقف و از تادیه وجوه بحث می کند و آن تعهد پولی است البته منظور از پول در اینجا ، انواع و اقسام آن مانند ریال ، دلار ، یورو ..... می باشد.