تحصیل در ترکیه و اقامت تحصیلی
, ,

تحصیل در ترکیه و اقامت تحصیلی

/
  تحصیل در ترکیه و اقامت تحصیلی تحصیل در ترکیه و اقامت تحصیلی یکی …
تحصیل در ترکیه و اقامت تحصیلی
, , ,

مهاجرت از طریق کار به کشور ترکیه

/
آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در سال ۲۰۰۳ به تصویب قانونگذار این کشور رسید. به واسطه این قانون ، کوشیده شده است صدور اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می شد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد.