پرسش و پاسخ همگانی

توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

پرسش و پاسخ همگانیدسته بندی: مهاجرت کاری
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
شرایط کار در اتریش با لیسانس ناپیوسته کامپیوتر
h.mahdavi پرسیده شد 3 روز قبل  • 
0 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
بهترین کشور برای مهندسی نفت
sahar پاسخ 1 هفته قبل  • 
32 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...