ثبت شرکت در انگلستان
گلناز کمالی - ویزای همراه تحصیلی هلند
تحصیل در اسپانیا با مدرک دیپلم
فرزانه موسوی - کارت قرمز سفید قرمز اتریش
علیرضا بختیاری نژاد - ویزای تحصیلی مجارستان
امیررضا بختیاری نژاد - ویزای تحصیلی مجارستان
ویزای اقامت بازنشتگان در پرتغال - خودحمایتی پرتغال - تمکن مالی پرتغال
ویزای استارت آپ کانادا
اقامت سوئیس از طریق تمکن مالی - خودحمایتی سوئیس