پزشکی در دانشگاه دولتی باکو

پرسش و پاسخ همگانیدسته بندی: سایر پرسش هاپزشکی در دانشگاه دولتی باکو
0
اکبر سلیمان نزاد پرسیده شده در 11 ماه پیش

زمان ثبت نام دوره امادگی پزشکی دانشگاه دولتی باکو چه زمانی است؟ غیر از دانشگاه دولتی باکو دانشگاه های دیگری در باکو هست که بدون امتحان بشه پزشکی خوند؟

1 پاسخ به این سوال داده شده است
farzad.bagheri پاسخ داده شده در 11 ماه پیش

رو وب سایت دانشگاه مورد نظر باید چک کنید ولی دقت کنید مورد تائید نیستن این دانشگاه ها به خصوص دانشگاه هایی که بدون آزمون بشه پزشکی خوند معمولا اعتبار زیادی ندارن.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...