نوشته‌ها

سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان
,

سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان

/
سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان سرمایه گذاری دویست هزار پوندی انگلستان چگونه …
سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس
,

سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس

/
سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلیس چیست؟ …
سرمایه گذاری در انگلستان
, ,

ویزای سرمایه گذاری انگلستان

/
کشور انگلستان در جهت جذب نیروی مهاجر ، اقدام به تصویب قوانین سرمایه گذاری نموده است . این نوع سرمایه گذاری به سه دسته تقسیم می گردد که در ذیل به تفصیل شرح داده می شود : سرمایه گذاری 50 هزار پوندی سرمایه گذاری 200 هزار پوندی سرمایه گذاری 1 میلیون پوندی